Past events
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('DD') }}
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('MMM') }}
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('YYYY') }}

At BERLIN GLOBAL, Ukrainian artists Yevheniia Havrylenko (curator), Stas Zhyrkov (theatre maker), Inna Vorobets (flautist) and Olena Dombrovska (painter) meet three figures from Berlin’s past (Valeska Gert, Julia Kerr, Anni Albers), represented by Berlin-based art historian Dr. Martina Weinland. Using biographical approaches, these protagonists of past and present, those who fled the Nazi regime and those who’ve fled the current Russian invasion, attempt to come to terms with the subject of exile. Almost 90 years separate the two generations of artists, yet many of the questions they struggle with are the same:

How does exile change my work? How do I deal with the feeling that I can change little or nothing? And how can art help me to rediscover my identity and hold onto it despite the changed circumstances?

The event will be accompanied by a dance performance. Dr. Dorothea Schöne, director of Kunsthaus Dahlem, will be the moderator.

The discussion will be held in German and English.

An event within the framework of “Tage des Exils Berlin” 2023 

 

На виставці BERLIN GLOBAL українські митці Євгенія Гавриленко (кураторка), Стас Жирков (режисер театру), Інна Воробець (флейтистка) та Олена Домбровська (художниця) зустрінуться з трьома постатями з минулого Берліна (Валескою Герт, Джулією Керр, Анні Альберс), представленими експертом з історії мистецтва Берліна доктором Мартіною Вайнланд. Через біографічний підхід ці протагоністи минулого та сьогодення – ті, що втекли від нацистського режиму тоді та ті, що втекли від російської агресії зараз, – спробують осягнути тему вигнання. Майже 90 років відокремлюють ці два покоління митців, однак чимало запитань, які перед ними постали, однакові:

Як вигнання змінить мою роботу? Як жити з відчуттям, що я не можу змінити нічого або ж можу змінити дуже мало? Як мистецтво може допомогти мені віднайти заново свою ідентичність і зберегти її, попри зміну обставин?

Захід супроводжуватиметься танцювальним виступом. Модеруватиме захід доктор Доротеа Шьоне, директор «Kunsthaus Dahlem».

Дискусія відбудеться німецькою та англійською мовами.

Захід пройде в рамках «Дня вигнанців Берліна» 2023 

Participants / Учасники

Weitere Biografien / Додаткові біографії

Tage des Exils Berlin

belongs to