Tip
Tip
Past events
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('DD') }}
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('MMM') }}
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('YYYY') }}

What does it mean to be a Turkish man or a Turkish woman? How do we perceive these identities and what notions have been conveyed to us about them? Authors Feridun Zaimoğlu and Burcu Argat read from their works and talk about migration and gender codes at BERLIN GLOBAL.

Author Feridun Zaimoğlu first found literary success in 1995 with his book Kanak Sprak. 28 years later, this work remains as relevant as ever in the discourse around immigration. In the book, the German writer of Turkish origin gives voice to 24 male figures often portrayed by society as losers, victims, childishly immature or primitive: “The Kanaken are given the blame for customs and rites. Seen from outside, they only appear as a shapeless mass of delinquents that one presumes to know by their external appearance and ‘special characteristics’.”

In her new novel Zaman Durdukça (As Long as Time Stands Still), Turkish, Berlin-based curator and author Burcu Argat tells the story of a Turkish woman, Leyla, who flees a harem to 1920s Berlin. Her escape is described as an act of liberation – until the transfer of power to the National Socialists and Leyla’s consequent return to Istanbul. Through her protagonist, Argat examines a woman’s search for freedom: her fights for survival and reasons for giving up her homeland to emigrate.

At BERLIN GLOBAL, Feridun Zaimoğlu and Burcu Argat will present passages from their books and discuss the themes of their work with moderator Idil Efe. They will talk about how to navigate social codes predominantly associated with men and women read as migrant.

Moderation: Idil Efe

The reading is part of the Open Space “30 kg”. In this project, led by Burcu Argat and Izim Turan, seven women who immigrated from Turkey share their thoughts on migration and (gender) identity in the exhibition BERLIN GLOBAL. They talk about codes and objects once taken for granted in Turkey that are now sorely missed, or which have lost their significance in a liberating way. The Open Space can be seen in the BERLIN GLOBAL exhibition until 30 October 2023.

 

Feridun Zaimoğlu ve Burcu Argat köken ve toplumsal cinsiyet hakkında

Türk erkeğikimdir ? Türk kadınıkimdir? Bu konu hakkında hangi fikirlere sahibiz ve bize nasıl öğretiliyor? Berlin Global tarafından düzenlenen okuma ve söyleşinin konukları e yazarlar Feridun Zaimoğlu ve Burcu Argat.  Konu: göç ve toplumsal cinsiyet kodları.

Feridun Zaimoğlu ilk edebi başarısını 1995 senesinde “Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft” adlı kitabi ile elde etti. . 28 yıl sonra dahi, kitap göç konusunda hala güncelliğini korumaktadır. Türk kökenli Alman yazar, kitabında çoğu zaman mağlup, mağdur, olgunlaşmamış ya da ilkel olarak tasvir edilen 24 erkeğe yer veriyor: “`Kanaken´ olarak hitap edilenler suçlanarak gelenek ve törelerden sorumlu tutulurlar. Karşıdan bakıldığında, sadece dış görünüşleri ve >belirli özellikleriyle< amorf bir alt tabaka kitlesi olarak sıfatlandırılabileceklerine inanılır.”

Berlin’de yaşayan Türk küratör ve yazar Burcu Argat, yeni romanı “Zaman Durdukça”da  1920’lerde haremden Berlin’e kaçan bir Türk kadınının, Leyla’nınhikâyesini anlatıyor. Nasyonal Sosyalistler’in iktidarı ele geçirmesine ve Leyla’nın İstanbul’a dönmek zorunda kalmasına kadar bu kaçış bir özgürleşme eylemi olarak tanımlanıyor.. Argat, kitap boyunca Leyla özelinde kadınların özgürlük arayışını ve tek başına ayakta kalma mücadelelerini ve bu sebeplerle göçmek, ülkelerini terk etmek, sürekli yer değiştirmek zorunda kalmalarını ele alıyor.

BERLIN GLOBAL kapsamında, sunuculuğunu İdil Efe’nin yapacağı etkinlikte Feridun Zaimoğlu ve Burcu Argat kitaplarından pasajlar okuyup, göçmen olarak tanımlanan kadın ve erkek kimlikleriyle ilişkilendirilen toplumsal kodların anlamları ve etkileri üzerine konuşacaklar.

Moderasyon: İdil Efe

Okuma, “30 kg” isimli projenin bir parçası olarak gerçekleşecek. Burcu Argat ve İzim Turan’ın bu projesinde, Türkiye’den göç etmiş yedi kadın, BERLIN GLOBAL’deki bir sergi alanında göç ve cinsiyet kavramı hakkındaki düşüncelerini paylaşıyorlar. Türkiye’de günlük hayatın bir parçası olarak kanıksanmış, oysa Berlin’de hiçbir geçerliliği olmayankodlardan ve nesnelerden bahsediyorlar. Bu proje 30 Ekim 2023 tarihine kadar BERLIN GLOBAL sergisinde yer alacak.

Çarşamba, 20.09.23, 18 – 20:00 saatleri arasında.

BERLİN GLOBAL’de Berlin – Raum, 1. kat.

Belongs to